Kompleksa uzņēmumu apkalpošana

  • Ikdienas darbībā nepieciešamo līgumu sagatavošana un izskatīšana
  • Darījumu strukturēšana
  • Juridiskā palīdzība darījumu sarunās
  • Dokumentu sagatavošana komercdarbības speciālo atļauju/licenču saņemšanai
  • Pārvaldes dokumentu sagatavošana
  • Juridiskas konsultācijas komercdarbības jautājumos