M & A

  • Konsultācijas un līgumu sagatavošana daļu un akciju atsavināšanas darījumos
  • Akcionāru/dalībnieku līgumi, partnerības līgumi
  • Privātā kapitāla investīciju darījumu strukturēšana, darījuma dokumentu sagatavošana
  • Izpirkšanas un kapitāla palielināšanas darījumi
  • Riska kapitāla investīcijas
  • Kopuzņēmumu izveide, restrukturizācija
  • Fondu dibināšana un pārvaldība
  • Padziļināta juridiskā izpēte (due diligence)