Korporatīvās tiesības

  • Komercsabiedrību dibināšana
  • Komercsabiedrību reorganizācija (apvienošana, sadalīšana, pārveidošana)
  • Komercsabiedrību likvidācija
  • Kopuzņēmumu dibināšana
  • Korporatīvo dokumentu sagatavošana un reģistrācija Uzņēmumu reģistrā
  • Korporatīvā pārvaldība
  • Padomes/Valdes nolikumu un citu iekšējās politikas dokumentu sagatavošana
  • Korporatīvā sekretāra pakalpojumi akcionāru/dalībnieku sapulcēs, padomes un valdes sēdēs
  • Konsultācijas komerctiesību jautājumos